Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen op weg

Veilig en schoon verkeer bevordert de gezondheid en het welzijn van bewoners van de IJmondgemeenten. Het is zoeken naar de balans tussen leefbaarheid, veiligheid en een goede doorstroming. De leefbaarheid staat onder druk door industrie, vliegbewegingen en verkeer. Door de unieke mix in de IJmond van woongebieden, natuur en bedrijven kunnen er niet zomaar extra wegen aangelegd worden. De vraag werpt zich op of we niet anders moeten denken over onze mobiliteitsvraagstukken. D66 vindt van wel!

Mobiliteit