Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een financieel gezond Heemskerk

D66 staat voor gezonde gemeentefinanciën. Heemskerk staat er goed voor maar we zien dat er toenemende druk is op de jaarlijkse exploitatie. Er zijn veel taken bijgekomen en niet altijd is daar meer geld voor beschikbaar gesteld. Het is niet uit te sluiten dat de komende jaren er wederom bijgestuurd moet worden. D66 zet hierbij de kwaliteit van onze voorzieningen, dienstverlening en openbare ruimte voorop. We willen investeren in een nieuw zwembad, in onze sportaccommodaties, culturele sector en openbare ruimte. Deze investeringen vinden we noodzakelijk om Heemskerk een gemeente te laten blijven waar het goed wonen, sporten en recreëren is. Dat zal om keuzes vragen, keuzes die wij niet uit de weg gaan. We moeten daarbij voorkomen dat we vastlopen omdat er wordt vastgehouden aan heilige huisjes en ingesleten patronen.

Financiën