Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

De openbare ruimte is van ons allemaal

Heemskerk is een groene gemeente maar we zien dat de druk op het binnenstedelijke groen toeneemt. Ook in het kader van klimaatadaptatie, zoals het bestrijden van hittestress en wateroverlast, zijn er nog vele uitdagingen te overwinnen. De openbare ruimte is van ons allemaal, dat is het uitgangspunt. Woningbouw is een belangrijke opgave in Heemskerk en de regio maar goed wonen betekent ook dat de kwaliteit van de openbare ruimte goed moet zijn. De hoofdgroenstructuur, de groene longen van onze gemeente, blijven daarom behouden en versterken we. Groen, water en wegen bezien we als één geheel. Water geven we een prominente plek in de openbare ruimte.

Openbare ruimte