Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

D66 ziet de meerwaarde van sociale wijkteams. Deze bieden namelijk laagdrempelige zorg op maat. Dit betekent in de visie van D66 dat deze sociale wijkteams elke zorgvraag met open vizier moeten benaderen: dus niet alleen kijken of er behoefte is aan een traplift, maar ook inventariseren of de noodzaak van thuiszorg of dagbesteding er is. Kortom, een integrale aanpak.

Het is belangrijk dat kinderen in persoonlijke crisissituaties tijdig de juiste zorg krijgen om te voorkomen dat hun problemen in de toekomst groter worden. Maar ook om ervoor te zorgen dat kinderen zich met gebruikmaking van hun eigen talenten maximaal kunnen ontwikkelen. D66 wil daarom een integrale, laagdrempelige jeugdzorg in Heemskerk. Een jeugdzorg die uitgaat van het individu en van het versterken van de eigen kracht van jongeren, zonder versnippering en verkokering.

Als gevolg van de decentralisatie in de zorg is jeugdzorg vanaf 2015 een taak van de gemeente. Dit is gepaard gegaan met een onvermijdelijke bezuiniging. Om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan, wil D66 komende jaren extra aandacht voor innovatie en diversiteit van aanbieders in de jeugdzorg. Aanbieders in de jeugdzorg moeten beter met elkaar samenwerken en moeten meer klantgericht gaan werken.

In Heemskerk hebben wij te maken met een toenemende vergrijzing. Gelukkig hebben wij goede voorzieningen voor onze ouderen, en dat willen wij zo houden. Wel vindt D66 het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Bij de inrichting en bouw van nieuwe woningen, maar ook bij herinrichting van wijken en buurten, willen wij meer rekening houden met ouderen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er ruimte is voor innovatieve woonvormen voor ouderen en mogelijkheden om woningen om te vormen in kleinere woonunits.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018