Steun ons en help Nederland vooruit

Woningmarkt

Fijn wonen in Heemskerk en de IJmond is gebaseerd op een goed evenwicht tussen de woonkernen en de industriegebieden. Wonen en bedrijvigheid hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Door heldere afspraken te maken over geluidsbelasting en luchtkwaliteit zorgen we voor ruimte voor beide. Datzelfde geldt voor het evenwicht tussen woningbouw en bestaande natuur. Ontwikkeling en behoud van een robuuste groenstructuur en stimulering van biodiversiteit is belangrijk. Stevige groene aders die de woonbuurten met elkaar verbinden zijn een fundamenteel onderdeel voor de kwaliteit van de woonomgeving.

De aantrekkelijkheid van woongebieden wordt verbeterd door diversiteit. Daarom is D66 voorstander van het verruimen van mogelijkheden voor alternatieve en experimentele bouwvormen. Dit kan ook nieuwe kansen voor de bouwsector bieden. Wij bieden de inwoners de kans om op een creatieve manier een eigen huis te bouwen. Of dat via zelfbouw, particulier opdrachtgeverschap of kluswoningen is, is D66 om het even. Bij nieuwbouwplannen zet D66 in op duurzaam bouwen volgens circulaire principes, door het slim (her)gebruiken van grondstoffen. Gebouwen en woningen worden energieneutraal opgeleverd.

D66 vindt het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Gemengde wijken dragen hieraan bij. Daarvoor is in een wijk diversiteit nodig in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten. Met de woningcorporaties maken wij afspraken over normen voor het percentage sociale huurwoningen in een nieuw plan, en de verhouding tussen woningen in het midden- en hoge segment. Uitgangspunt hierbij is dat Heemskerk een gemeente voor iedereen is. De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om in elk te (her)ontwikkelen gebied voldoende diversiteit in woningaanbod te realiseren.

De woonbehoefte van mensen verandert en kent steeds meer variatie. Mensen wonen bijvoorbeeld alleen, met een gezin of met vrienden. Als een wijk uit verschillende soorten woningen is opgebouwd, wordt het een wijk voor mensen met verschillende achtergronden en mensen in verschillende levensfases. D66 wil inzetten op de realisatie van betaalbare woningen in het middensegment.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018