Steun ons en help Nederland vooruit

Winkels

Er moet een duidelijke visie komen op hoe we ons centrum over 10 jaar zien. D66 vindt dat we moeten investeren in de verblijfswaarde van ons centrum. Door een goede dialoog met de ondernemers te onderhouden signaleren we vroegtijdig problemen en verplaatsen we detailhandel bij vrijgekomen winkelruimte van de buitenranden naar het midden. Op de vrijgekomen ruimte zetten we in op woningbouw, met name voor starters en senioren.

D66 is een voorstander van het vrijgeven van de winkeltijden. Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen wanneer zij hun winkel openstellen. Een goede samenwerking tussen de winkeliers is hierbij belangrijk.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021