Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt in de IJmond is de laatste jaren aangetrokken. Tegelijkertijd zitten nog veel Heemskerkers zonder werk thuis. Voor D66 geldt dat werkloosheid onder jongeren en 55-plussers in de komende periode onze speciale aandacht verdient. Gebleken is namelijk dat deze groepen moeilijk aan een baan kunnen worden geholpen. Samen kunnen gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners in de IJmond zorgen voor een betere aansluiting van deze groepen op de arbeidsmarkt.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018