Steun ons en help Nederland vooruit

Tuindersgebied

Voor wat betreft het tuindersgebied is het sleutelwoord balans. We zijn trots op onze tuinders, hun activiteiten passen perfect in de overgang tussen natuur en bebouwd gebied. We zien dat er meer ruimte is voor ontwikkeling van andere activiteiten en dit willen we graag verder onderzoeken. Activiteiten die van toegevoegde waarde kunnen zijn, zonder dat tuinders beperkt worden in hun bedrijfsvoering. We denken aan kleinschalige recreatievoorzieningen en mogelijkheden voor generatiebestendig wonen in de vorm van kangoeroe woningen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021