Steun ons en help Nederland vooruit

Transparantie

Het moet voor onze inwoners duidelijk en inzichtelijk zijn hoe de gemeente onze financiële middelen besteedt. Onze inwoners hebben er recht op dat hun belastinggeld op een verantwoorde wijze wordt uitgegeven. We willen daarom een evenwichtig en realistisch financieel beleid, dat transparant is en voor elke inwoner controleerbaar. Als er keuzes gemaakt moeten worden, moeten die eenvoudig te onderbouwen zijn richting onze inwoners.

Het subsidiebeleid van de gemeente moet transparant zijn. Iedere inwoner van Heemskerk moet, bijvoorbeeld via de website van de gemeente, inzicht kunnen krijgen in welke subsidies waaraan worden verstrekt. Ook indirecte subsidies, bijvoorbeeld de financiering van sportaccommodaties, maken daar deel van uit. Het gaat immers om geld van ons allemaal.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021