Steun ons en help Nederland vooruit

Transparantie

Wat D66 betreft moet de gemeente Heemskerk een transparante overheid zijn. Regelgeving en verordeningen moeten makkelijk vindbaar, inzichtelijk en begrijpelijk zijn. Er zijn de laatste jaren al veel stappen gezet in het verbeteren van de leesbaarheid van de begroting en andere financiële stukken. D66 wil daarmee verdergaan.

Ook moet het subsidiebeleid van de gemeente altijd transparant zijn. Iedere inwoner van Heemskerk moet, bijvoorbeeld via de website van de gemeente, inzicht kunnen krijgen in welke subsidies waaraan worden verstrekt. Ook indirecte subsidies, bijvoorbeeld de financiering van sportaccommodaties, maakt daar deel van uit. Het gaat immers om geld van ons allemaal.

D66 wil onderzoeken of het mogelijk is data van de gemeente zoveel mogelijk als ‘open data’ beschikbaar te stellen. Daardoor is openbare informatie waarover de gemeente beschikt ook vrij, en zonder onnodige drempels, voor iedereen direct beschikbaar. Zo krijgen inwoners en ondernemers de kans deze data te gebruiken voor het vinden van innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van apps. De open data worden op een zorgvuldige wijze verzameld en beschikbaar gesteld conform de open data standaarden van het Rijk.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018