Steun ons en help Nederland vooruit

Tata Steel

We zien dat de leefbaarheid in de regio zwaar onder druk staat. Luchtverontreiniging en geluidoverlast zijn reële bedreigingen voor onze gemeente. Als hoofdoorzaak wordt gewezen naar grote industrie in de regio zoals de scheepvaart, Tata Steel en Schiphol. D66 ziet een toenemende polarisatie in het debat rondom Tata Steel ontstaan. Het is daarom van essentieel belang om te sturen op feiten en de nuance terug te brengen in het debat. Laten we heel helder zijn: D66 ziet een toekomst voor de staalindustrie in onze regio mits er een goed evenwicht is tussen het economische belang en de gezondheidseffecten.

De lokale overheden moeten toegerust zijn op hun taak om de industrie te controleren met normen die passen bij onze leefomgeving. We zetten in op versnelling van het vergroenen van grote industrieën in de regio. Om dat te bereiken moet er een open discussie zijn tussen belanghebbenden en een regierol gepakt worden door het Rijk en de Provincie.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021