Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidies

D66 staat voor een verantwoord subsidiebeleid. Dat betekent dat de gemeente alleen activiteiten subsidieert die een bewezen maatschappelijk nut hebben. Subsidies moeten effectief zijn en zoveel mogelijk van tijdelijke aard. Bovendien moeten subsidies evenwichtig verdeeld worden tussen de verschillende sectoren, zoals kunst, cultuur en sport. Tenslotte moet het subsidiebeleid van de gemeente altijd transparant zijn. Iedere inwoner van Heemskerk moet, bijvoorbeeld via de website van de gemeente, inzicht kunnen krijgen in welke subsidies waaraan worden verstrekt. Ook indirecte subsidies, bijvoorbeeld de financiering van sportaccommodaties, maakt daar deel van uit. Het gaat immers om geld van ons allemaal.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018