Steun ons en help Nederland vooruit

Subsidies

D66 staat voor een verantwoord subsidiebeleid. Dit betekent dat de gemeente alleen activiteiten subsidieert die een bewezen maatschappelijk nut hebben. Subsidies moeten effectief zijn en zoveel mogelijk van tijdelijke aard. Bovendien moeten subsidies evenwichtig verdeeld worden tussen de verschillende sectoren zoals kunst, cultuur en sport. We nemen ons subsidiebeleid opnieuw onder de loep en bepalen of de toegekende subsidies in verhouding staan tot het maatschappelijk nut en tot andere toekenningen in dezelfde sector.

Het subsidiebeleid van de gemeente moet transparant zijn. Iedere inwoner van Heemskerk moet, bijvoorbeeld via de website van de gemeente, inzicht kunnen krijgen in welke subsidies waaraan worden verstrekt. Ook indirecte subsidies, bijvoorbeeld de financiering van sportaccommodaties, maken daar deel van uit. Het gaat immers om geld van ons allemaal.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021