Steun ons en help Nederland vooruit

Sportsubsidies

D66 is van mening dat in het sportbeleid gestreefd moet worden naar een eerlijke en doelmatige verdeling van de beschikbare subsidies tussen de verschillende sportverenigingen. Hieronder vallen nadrukkelijk ook indirecte subsidies, zoals de financiering van sportaccommodaties. Ook vindt D66 dat sportaccommodaties, al dan niet gesubsidieerd, primair bedoeld zijn voor sportgerelateerde activiteiten. Gebruik van dergelijke faciliteiten voor niet-verenigingsgebonden activiteiten (commerciƫle verhuur) is niet toegestaan, om oneerlijke concurrentie met de commerciƫle horeca te voorkomen.

Subsidies moeten evenwichtig verdeeld worden tussen de verschillende sectoren, zoals kunst, cultuur en sport. Ook moet het subsidiebeleid van de gemeente altijd transparant zijn. Iedere inwoner van Heemskerk moet, bijvoorbeeld via de website van de gemeente, inzicht kunnen krijgen in welke subsidies waaraan worden verstrekt. Ook indirecte subsidies, bijvoorbeeld de financiering van sportaccommodaties, maken daar deel van uit. Het gaat immers om geld van ons allemaal.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018