Steun ons en help Nederland vooruit

Sportaccomodaties

Sport is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Naast dat sporten gezond is, heeft het ook een belangrijke sociale functie. Voor een goed sportklimaat is geld en ruimte nodig. Beide zijn schaars. Goede sportvoorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk. Wat D66 betreft hebben we daarom veel aandacht voor sport in Heemskerk.

Heemskerk is de sporthoofdstad van de IJmond. We hebben een breed palet aan sportverenigingen en dat heeft invloed op de inrichting van de ruimte. Waar kunnen we sporten en waar kunnen we wonen? D66 vindt het belangrijk om een goed ruimtelijk plan te maken waar de sport een vaste plek in krijgt. Zodat bijvoorbeeld een ijsclub en een voetbalvereniging duidelijk weten waar ze aan toe zijn. D66 pleit daarnaast voor sportieve faciliteiten in de openbare ruimte. De Vlaskamp in de Broekpolder en het Park Assumburg zijn zeer geschikt voor recreatieve sporters.

Een zwembad is een dure maar broodnodige voorziening. Wat D66 betreft is het daarom logisch dat Heemskerk samen met Beverwijk een nieuw en modern zwembad realiseert. Zo blijft er voor meerdere zwemverenigingen plek om tegen een betaalbaar tarief zwemlessen aan te bieden. De gebruikers betalen een reƫle bad- en baanhuur en er worden duidelijke afspraken gemaakt over het aanbod, zodat er naast lessen ook trainingen, wedstrijden en andere activiteiten worden aangeboden.

We realiseren sportvoorzieningen in de parken. Bewegen en verblijven in de buitenlucht is gezond en moeten we in onze woonomgeving optimaal faciliteren. We investeren daarom in een nieuwe skatebaan aan de Geelvinckstraat en plaatsen schaaktafels in de parken.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021