Steun ons en help Nederland vooruit

Sport

Met sport kun je niet jong genoeg beginnen, daarom moet de drempel voor jongeren om te sporten zo laag mogelijk zijn. Wat D66 betreft is het belangrijk dat jongeren kunnen meedoen aan alle sporten. Dus niet alleen de sporten die passen bij de portemonnee van hun ouders. D66 pleit voor een jeugdsporttarief om dit mogelijk te maken. We sluiten ons als gemeente ook aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit geeft kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, nog meer mogelijkheid om wèl te sporten of zich creatief te ontwikkelen.

D66 wil niet alleen lage drempels voor jeugdsport. Iedereen moet kunnen sporten. De buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol daarin en zijn de ogen in de wijk. Ook sport voor ouderen ondersteunen en faciliteren we. We vragen ook nadrukkelijk aandacht voor G-Sporten. Een handicap of beperking mag geen reden zijn om niet te kunnen sporten. De aanwezigheid van Heliomare in de gemeente geeft wat D66 betreft een goede gelegenheid om samen te werken op dit gebied.

Sport is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Naast dat sporten gezond is, heeft het ook een belangrijke sociale functie. Voor een goed sportklimaat is geld en ruimte nodig. Beide zijn schaars. Goede sportvoorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk. Wat D66 betreft hebben we daarom veel aandacht voor sport in Heemskerk.

Heemskerk is de sporthoofdstad van de IJmond. We hebben een breed palet aan sportverenigingen en dat heeft invloed op de inrichting van de ruimte. Waar kunnen we sporten en waar kunnen we wonen? D66 vindt het belangrijk om een goed ruimtelijk plan te maken waar de sport een vaste plek in krijgt. Zodat bijvoorbeeld een ijsclub en een voetbalvereniging duidelijk weten waar ze aan toe zijn. D66 pleit daarnaast voor sportieve faciliteiten in de openbare ruimte. De Vlaskamp in de Broekpolder en het Park Assumburg zijn zeer geschikt voor recreatieve sporters.

In waterrijk Heemskerk is goed kunnen zwemmen niet alleen leuk, maar ook een noodzaak. Daarom is het belangrijk dat elk kind de mogelijkheid krijgt om te leren zwemmen.

Een zwembad is een dure maar broodnodige voorziening. Wat D66 betreft is het daarom logisch dat Heemskerk samen met Beverwijk een nieuw en modern zwembad realiseert. Zo blijft er voor meerdere zwemverenigingen plek om tegen een betaalbaar tarief zwemlessen aan te bieden. De gebruikers betalen een reële bad- en baanhuur en er worden duidelijke afspraken gemaakt over het aanbod, zodat er naast lessen ook trainingen, wedstrijden en andere activiteiten worden aangeboden.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021