Steun ons en help Nederland vooruit

Sport

Onderdeel van een goede en gezonde leefomgeving is het geven van ruimte aan sport voor iedereen. Daarbij is het volgens D66 van groot belang dat nauw wordt samengewerkt met onze directe buurgemeenten. Niemand schiet er bijvoorbeeld iets bij op als op praktisch een steenworp afstand van elkaar meerdere zwembaden worden gerealiseerd. Dat is onzorgvuldig omgaan met gemeenschapsgelden.

De focus van het sportbeleid dient tevens te liggen bij het toegankelijk maken van sport voor zoveel mogelijk inwoners. Ook voor bijvoorbeeld jongeren uit kansarme gezinnen. Daarnaast is D66 van mening dat in het sportbeleid gestreefd moet worden naar een eerlijke en doelmatige verdeling van de beschikbare subsidies tussen de verschillende sportverenigingen. Hieronder vallen nadrukkelijk ook indirecte subsidies, zoals de financiering van sportaccommodaties. Tenslotte vindt D66 dat sportaccommodaties, al dan niet gesubsidieerd, primair bedoeld zijn voor sportgerelateerde activiteiten. Gebruik van dergelijke faciliteiten voor niet-verenigingsgebonden activiteiten (commerciƫle verhuur) is niet toegestaan, om oneerlijke concurrentie met de commerciƫle horeca te voorkomen.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018