Steun ons en help Nederland vooruit

Schuldhulpverlening

D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken. Als dit toch gebeurt, is het zaak dat zij zo snel mogelijk uit de schulden komen. Het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente moet stevig zijn en ervoor zorgen dat mensen snel hun leven weer kunnen oppakken. De gemeente moet op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen en verhelpen van betalingsproblemen: door effectief samen te werken met organisaties voor schuldhulpverlening en door het geven van voorlichting. D66 wil dat de gemeente professionals ruimte blijft bieden om op vernieuwende wijze schulden aan te pakken of te voorkomen.

D66 vindt dat fraude in bijvoorbeeld schuldhulpverlening ernstig afbreuk doet aan onze sociale voorzieningen. Mensen die doelbewust frauderen ontnemen anderen de mogelijkheid om gebruik te maken van diezelfde voorziening. D66 vindt doelbewuste fraude daarom onaanvaardbaar en wil dat de gemeente met een scherp oog toeziet op rechtvaardig gebruik van voorzieningen.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018