Steun ons en help Nederland vooruit

Rekenkamer

D66 streeft ernaar om de gemeentelijke financiën beter inzichtelijk (en dus controleerbaar) te maken; niet alleen voor de gemeenteraad maar ook voor iedere burger. De controlefunctie van de gemeenteraad moet worden ondersteund door een sterke rekenkamer, die over voldoende geld en middelen beschikt om de leden van de gemeenteraad te ondersteunen en hun controlerende taak uit te voeren. D66 vindt dat de rekenkamer een regionaal karakter moet krijgen binnen de IJmond; dit geeft de rekenkamer meer middelen, draagvlak en slagkracht.

Verkiezingsprogramma 2014

Laatst gewijzigd op 22 november 2018