Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale Samenwerking

Kansen en problemen zijn gemeentegrensoverschrijdend, net als de oplossingen. Samenwerking in de regio is noodzakelijk om de uitdagingen rond de energietransitie, toenemende zorg, economie, woningbouw en klimaat aan te gaan. Samen sta je sterker. D66 kiest bewust voor regionale samenwerking.

De afgelopen periode heeft de gemeente er veel nieuwe taken bij gekregen en in de toekomst zullen er nog meer bij komen. Deze nieuwe taken moeten goed en efficiƫnt uitgevoerd worden en dat kunnen we als middelgrote gemeente, met bijna 40.000 inwoners, niet alleen. We willen dat zoveel mogelijk voorzieningen voor onze bewoners bereikbaar en beschikbaar blijven.

D66 staat al jaren voor een goede en intensieve samenwerking met de buurgemeenten. Daarbij gaat de inhoud wat D66 betreft boven de vorm. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Beverwijk om de wijk Broekpolder te bouwen. Wat D66 betreft werken deze gemeenten ook samen om Oosterwijk op te knappen en de leefbaarheid te verbeteren. Als het gaat om het zorgen voor goede voorzieningen voor onze inwoners moeten de gemeenten goed samenwerken, niet alleen bij een theater of zwembad, maar ook bij andere sportfaciliteiten, bibliotheken en nog veel meer. Naast dat een goede samenwerking positief is, is het ook essentieel bij onze positie als partner op provinciaal, landelijk en zelfs Europees niveau.

In de lobby naar provincie en Rijk is het belangrijk dat we als IJmond op elkaar kunnen rekenen. Samen staan we immers sterk. Soms zal de ene gemeente hier meer voordeel van hebben, soms de andere gemeente. Samenwerken doe je om er samen beter van te worden.

Wat D66 betreft werken we samen vanuit een positieve insteek, niet omdat het moet, maar omdat we het beste voor onze inwoners willen bereiken. Daarbij is het van belang dat we samenwerken op alle niveaus dus ook binnen de verschillende gemeenteraden. We willen op zoek naar een samenwerkingsvorm voor de gemeenteraden die inspireert en uitnodigt om samen te werken.

Tenslotte is D66 Heemskerk niet bang om de olifant in de kamer te benoemen: een IJmondiale fusie. Laten we daar duidelijk over zijn: een fusie is geen doel op zich. Als blijkt dat het de beste manier is om de gewenste doelen te bereiken, dan gaan we die keuze niet uit de weg.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021