Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy

D66 wil een Heemskerk van, voor en met iedereen. Een Heemskerk waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt. Wij kiezen ervoor te investeren voordat het misgaat. Daarnaast willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. Bij het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van burgers.

De gemeente verwerkt meer en meer digitale gegevens van onze inwoners en beheert daarmee grote hoeveelheden informatie. Het beheer van deze gegevens moet voldoen aan de privacywetgeving. Een goede beveiliging voorkomt dat vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen of in handen komen van een hacker. Bij het verwerken van gegevens wordt ervoor gewaakt dat beleidsregels ontleend worden aan ‘zelflerende software’. Alle software moet door beleidsmakers begrepen worden om te voorkomen dat de techniek aan de haal gaat met bijvoorbeeld etnisch profileren. Privacyrisico’s moeten volgens beproefde methoden onderzocht worden om eventuele zwakheden aan het licht te brengen. D66 zet in op maximale veiligheid van de persoonsgegevens van onze inwoners.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021