Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

Voor het hele Sociaal Domein geldt wat D66 betreft: het begint met preventie. Problematiek die niet ontstaat, hoeft niet verholpen te worden. Zo houden we voorzieningen beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft.

Jongeren die, ondanks de inzet op preventie, zorg nodig hebben moeten dat altijd kunnen krijgen. Ook duurdere intramurale zorg moet beschikbaar zijn.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021