Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

D66 wil een Heemskerk van, voor en door iedereen. Een Heemskerk waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt. Wij kiezen ervoor te investeren voordat het misgaat. Daarnaast willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. Bij het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van burgers.

Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet is voor D66 het uitgangspunt. De politie moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in de wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium signalen van beginnende overlast en criminaliteit herkend en aangepakt.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018