Steun ons en help Nederland vooruit

Participatiewet

D66 is blij met IJmond Werkt! Samen met de gemeente wordt voortvarend gewerkt aan de mogelijkheid om iedereen mee te laten doen in het arbeidsproces. De IJmond is een regio met een veelzijdig werkaanbod, vooral in de techniek en maakindustrie zijn mensen nodig. Participatietrajecten bieden mensen de mogelijkheid om zich bij- of om te scholen. D66 vindt het belangrijk daarin te investeren.

Vanuit het Rijk is de wet- en regelgeving soms weinig gericht op de werkelijke situatie. In het beschut werk zien we een toename van mensen die veel begeleiding nodig hebben. De verwachte uitstroom van mensen naar een ‘echte baan’ blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het is belangrijk om als gemeente realistische doelen te stellen.

We zetten in op de kanteling in dagbesteding: de drempel om van beschut werk naar regulier werk te gaan is hoog: Als die stap eenmaal gezet is kun je niet meer terug. Dat beangstigt en blokkeert. Het moet mogelijk zijn om terug te keren naar het beschut werk als dat beter past. D66 wil samen met IJmond Werkt en onze buurgemeenten hierop inzette, zodat er minder hoge drempels zijn om te wijzigen wanneer dat beter is. Het gaat immers om mensen en niet om het hokje waar ze zijn in gestopt.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021