Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderenzorg

In Heemskerk hebben wij te maken met een toenemende vergrijzing. Gelukkig hebben wij goede voorzieningen voor onze ouderen, en dat willen wij zo houden. Wel vindt D66 het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Bij de inrichting en bouw van nieuwe woningen, maar ook bij herinrichting van wijken en buurten, willen wij meer rekening houden met ouderen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er ruimte is voor innovatieve woonvormen voor ouderen en mogelijkheden om woningen om te vormen in kleinere woonunits.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018