Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar Vervoer

Het openbaar vervoer in Heemskerk en in de IJmond moet naar een hoger niveau gebracht worden. De Kennemerlijn is daarbij het grootste aandachtspunt. Ondanks dat het reizigersaantal in onze regio al jaren toeneemt, is de dienstregeling door de NS onacceptabel versoberd. Openbaar vervoer is pas echt een alternatief voor de auto wanneer de reistijden en het reiscomfort minimaal gelijkwaardig zijn. D66 ziet een toekomst voor een lightrailverbinding in de regio. De lightrailverbinding in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met 2,3 miljoen inwoners en 23 gemeenten, laat zien dat een dergelijke vervoerswijze een goede duurzame oplossing kan zijn voor de mobiliteitsproblematiek, ook in de Metropool Regio Amsterdam, waar Heemskerk onderdeel van uitmaakt.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021