Steun ons en help Nederland vooruit

Open Data

D66 wil onderzoeken of het mogelijk is data van de gemeente zoveel mogelijk als ‘open data’ beschikbaar te stellen. Daardoor is openbare informatie waarover de gemeente beschikt ook vrij, en zonder onnodige drempels, voor iedereen direct beschikbaar. Zo krijgen inwoners en ondernemers de kans deze data te gebruiken voor het vinden van innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van apps. De open data worden op een zorgvuldige wijze verzameld en beschikbaar gesteld conform de open data standaarden van het Rijk.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018