Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 is dé onderwijspartij bij uitstek. De wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven ligt bij de professionals op de werkvloer. Als gemeente kunnen we de scholen zo goed mogelijk ondersteunen. Samen zorgen we ervoor dat de omstandigheden waarin het onderwijs gegeven wordt zo optimaal mogelijk zijn.

We willen investeren in duurzame en gezonde schoolgebouwen. We houden hierbij rekening met de leerlingenaantallen en hebben oog voor de toekomst. Een schoolgebouw is wat D66 betreft een gezonde plek voor leerlingen, binnen en buiten. Buiten spelen in een natuurlijke omgeving daagt uit en zorgt voor frisse energie. Ons doel is dat alle schoolpleinen in 2026 groen zijn. Bij groene schoolpleinen hoort het aanleren van een gezonde leefstijl. Verschillende scholen binnen Heemskerk zijn ‘waterschool’, een school waar alleen water wordt gedronken en waar gezond eten gestimuleerd wordt. We willen dit ook stimuleren bij de overige scholen.

Onderwijs gaat over meer dan het gebouw en het schoolplein. Kansengelijkheid is een belangrijk thema voor D66. Niet ieder kind heeft dezelfde startpositie en niet ieder kind heeft dezelfde mogelijkheden. Wat D66 betreft kan en moet de gemeente daar een belangrijke rol in spelen.

Sommige kinderen zakken in de zomervakantie terug in hun leercurve. Doordat ze minder lezen en misschien minder uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. Landelijk is al bewezen dat zomerscholen een goede manier kunnen zijn om die terugval te voorkomen. Ook in Beverwijk zijn daar al goede ervaringen mee. We willen samen met de schoolbesturen onderzoeken of het mogelijk is een zomerschool in samenwerking met Beverwijk op te zetten. Er zijn landelijk veel initiatieven om de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. De zomerschool en “Petje af” zijn goede voorbeelden hiervan. Door gericht te kijken wat een specifiek kind nodig heeft en daar actief op in te zetten, kun je de beste ondersteuning bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bijscholing, cultuuronderwijs of het in aanraking laten komen met sport. Wat D66 betreft gaan we voor Heemskerk op zoek naar de beste methode om de kansengelijkheid voor onze kinderen te vergroten.

Goed onderwijs begint ook met goed leren lezen. De bibliotheek is daar een onmisbare schakel in. Voorleesuurtjes, kinderen die wekelijks nieuwe boeken komen lenen om thuis te lezen en hulp bij taalachterstand. Maar ook scherpen ouderen bij de bibliotheek hun digitale vaardigheden. D66 staat voor een centrale plaats voor de bibliotheek in zowel het onderwijs als de culturele sector.

In winkelgebieden, op (school) pleinen, paarkeerplaatsen en langs onze openbare wegen creëren we schaduwplekken en meer kansen voor groen. Dit bereiken we door stenen om te zetten in groen. Buiten de noodzaak vanwege klimaat en behoud van plant en dier hebben groene schoolpleinen en openbare ruimtes een bewezen positieve invloed op speelgedrag van kinderen. We geven ruimte aan spelende kinderen.

We hebben als regio een sterke positie als het gaat om vestiging van bedrijven in de maakindustrie. D66 wil daarom investeren en meer middelen beschikbaar stellen voor initiatieven op het gebied van techniek, innovatie en toegepast technisch vakonderwijs op middelbaar, MBO- en HBO niveau.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021