Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemers

D66 ziet een taak voor de gemeente om onze lokale bedrijven en industrie te helpen verduurzamen. Met gratis energiescans en soepele regelgeving kunnen we een omslag teweegbrengen die ons in staat stelt de lokale economische bedrijvigheid te versterken zonder de druk op het milieu buitensporig te vergroten. Door deelname aan de Regionale Ontwikkelings Maatschappij en goede samenwerking in de metropoolregio halen we innovatieve en groene bedrijven naar Heemskerk. Regelgeving die verduurzaming van lokale bedrijven in de weg staat, nemen we kritisch onder de loep en versoepelen we indien gewenst.

De lokale ondernemers kunnen een grote bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelen. D66 wil dat faciliteren en ondersteunen. We schrappen onnodige lokale regels en verordeningen die duurzame bedrijfsvoering door Heemskerkse ondernemers in de weg staan.

Economische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Daar moet Heemskerk flexibel op inspelen en ervoor zorgen dat er binnen de gemeente voor ondernemers één aanspreekpunt is. Ondernemers in het centrum en op de Trompet hebben zich verenigd in een Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Ondernemers versterken elkaar op deze manier met ideeën en financiering van gemeenschappelijke doelen. D66 vindt dat deze samenwerking ondersteund moet worden. Een goede samenwerking bevordert niet alleen ondernemerschap, maar zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het centrum levendig blijft en haar aantrekkingskracht behoudt voor onze inwoners en bezoekers van buiten.

Ondernemen is ook buiten de gebaande paden kijken en durven investeren. D66 vindt dat de gemeente daar geen rem op mag zijn. We maken het ondernemers makkelijker door vergunningsaanvragen te versimpelen. D66 is een voorstander van het vrijgeven van de winkeltijden. Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen wanneer zij hun winkel openstellen. Een goede samenwerking tussen de winkeliers is hierbij belangrijk.

Er moet een duidelijke visie komen op hoe we ons centrum over 10 jaar zien. D66 vindt dat we moeten investeren in de verblijfswaarde van ons centrum. Door een goede dialoog met de ondernemers te onderhouden signaleren we vroegtijdig problemen en verplaatsen we detailhandel bij vrijgekomen winkelruimte van de buitenranden naar het midden.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021