Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorg

We zien dat de druk op mantelzorgers de komende jaren verder zal toenemen doordat mensen met een complexe zorgvraag langer thuis blijven wonen en er sprake is van een afnemend aantal potentiële mantelzorgers per hulpvrager. Mantelzorgers, zeker zij die in een extra kwetsbare situatie zitten, moeten kunnen rekenen op een goed niveau van ondersteuning. Op die manier kunnen zij op hun eigen wijze zorg verlenen. Mantelzorgers moeten extra ondersteund worden en respijtvoorzieningen en begeleiding moeten beter toegankelijk worden en aansluiten bij de behoefte. In Heemskerk gaat het om zo’n 1100 mensen die een vorm van mantelzorg verlenen. De steun bij en randvoorwaarden voor mantelzorg dienen zodanig te zijn dat zij mantelzorg voor korte of langere duur in hun leven kunnen inpassen zonder overbelast te raken.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021