Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorg

Voor zover bij een zorgbehoefte een beroep kan worden gedaan op mantelzorg heeft dit de voorkeur. Mantelzorg is vaak de beste en meest comfortabele zorg. Maar waar mantelzorg tekortschiet of niet mogelijk is, moeten vanuit de gemeente voorzieningen kunnen worden geboden om die noodzakelijke zorg te kunnen bieden. Dit betekent maatwerk, waarbij niet moet worden gedacht vanuit het aanbod, maar eerder vanuit de vraag van de burger. Waar burgers niet de vrijheid hebben om te kunnen kiezen, moet de overheid het mogelijk maken dat zij kunnen terugvallen op basisvoorzieningen. Dit betekent wel dat deze voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor mensen die dit echt nodig hebben.

Verkiezingsprogramma 2014

Laatst gewijzigd op 22 november 2018