Steun ons en help Nederland vooruit

Knarrenhof

We zien dat het voor jonge gezinnen en starters bijna onmogelijk is om een woning te kopen. We zien ook dat ouderen steeds langer in hun huis blijven wonen en dat de doorstroming stokt. D66 zet daarom in op enerzijds betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen en anderzijds levensloopbestendige woningen voor ouderen in de nabijheid van voorzieningen. Woongemeenschappen zoals een Knarrenhof zijn een goede oplossing om doorstroming te realiseren en te voorzien in een sociale behoefte. We zien om naar elkaar. De komende raadsperiode worden er minimaal twee knarrenhoven gerealiseerd in Heemskerk.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021