Steun ons en help Nederland vooruit

Kansengelijkheid

D66 wil een Heemskerk van, voor en door iedereen. We realiseren ons dat niet alle burgers zelfredzaam zijn en willen daarom dat de gemeente zowel een vangnet en een springplank organiseert voor wie dat nodig heeft. Samenleven is zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Wie zorg nodig heeft, moet zorg krijgen. Maatwerk en kwaliteit zijn hierin leidend. Niemand valt tussen de wal en het schip.

Kansengelijkheid is een belangrijk thema voor D66. Niet ieder kind heeft dezelfde startpositie en niet ieder kind heeft dezelfde mogelijkheden. Wat D66 betreft kan en moet de gemeente daar een belangrijke rol in spelen.

Sommige kinderen zakken in de zomervakantie terug in hun leercurve. Doordat ze minder lezen en misschien minder uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. Landelijk is al bewezen dat zomerscholen een goede manier kunnen zijn om die terugval te voorkomen. Ook in Beverwijk zijn daar al goede ervaringen mee. We willen samen met de schoolbesturen onderzoeken of het mogelijk is een zomerschool in samenwerking met Beverwijk op te zetten. Er zijn landelijk veel initiatieven om de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. De zomerschool en “Petje af” zijn goede voorbeelden hiervan. Door gericht te kijken wat een specifiek kind nodig heeft en daar actief op in te zetten, kun je de beste ondersteuning bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bijscholing, cultuuronderwijs of het in aanraking laten komen met sport. Wat D66 betreft gaan we voor Heemskerk op zoek naar de beste methode om de kansengelijkheid voor onze kinderen te vergroten.

Iedereen moet kunnen sporten. We vragen nadrukkelijk aandacht voor G-Sporten. Een handicap of beperking mag geen reden zijn om niet te kunnen sporten. De aanwezigheid van Heliomare in de gemeente geeft wat D66 betreft een goede gelegenheid om samen te werken op dit gebied.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021