Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Het is belangrijk dat kinderen in persoonlijke crisissituaties tijdig de juiste zorg krijgen om te voorkomen dat hun problemen in de toekomst groter worden. Maar ook om ervoor te zorgen dat kinderen zich met gebruikmaking van hun eigen talenten maximaal kunnen ontwikkelen. D66 wil daarom een integrale, laagdrempelige jeugdzorg in Heemskerk. Een jeugdzorg die uitgaat van het individu en van het versterken van de eigen kracht van jongeren, zonder versnippering en verkokering.

Als gevolg van de decentralisatie in de zorg is jeugdzorg vanaf 2015 een taak van de gemeente. Dit is gepaard gegaan met een onvermijdelijke bezuiniging. Om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan, wil D66 komende jaren extra aandacht voor innovatie en diversiteit van aanbieders in de jeugdzorg. Aanbieders in de jeugdzorg moeten beter met elkaar samenwerken en moeten meer klantgericht gaan werken.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018