Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

De kosten voor de jeugdzorg zijn in de afgelopen jaren enorm gestegen. Daarbij zijn er een aantal opvallende dingen. Ten eerste zijn veel organisaties binnen de jeugdzorg financieel kwetsbaar. D66 wil dat organisaties waar de gemeente zorg inkoopt financieel gezonde organisaties zijn, dat voorkomt een hoop problemen. Ten tweede halen sommige zorgaanbieders de krenten uit de pap. Ze zetten alleen in op relatief lichte zorg die eenvoudig geleverd kan worden. Het gaat de organisaties vooral om snel geld. D66 wil dat in de aanbestedingen en contractvorming dit soort ‘cowboys’ geen plek krijgen in ons gemeentelijke zorgsysteem.

Jongeren die, ondanks de inzet op preventie, zorg nodig hebben moeten dat altijd kunnen krijgen. Ook duurdere intramurale zorg moet beschikbaar zijn. De kosten voor jeugdzorg kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. Ook de verschillen per gemeente in de regio zijn groot. D66 wil dat de verevening zoals deze bestond tussen de IJmond gemeenten weer terugkomt. Hierdoor dragen we samen de lasten en dat is uiteindelijk goed voor ons allemaal.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021