Steun ons en help Nederland vooruit

Hondenbelasting

We streven naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de gemeentelijke lasten. In dat kader vindt D66 het onjuist dat de opbrengsten van gemeentelijke belastingen, die slechts aan een beperkt aantal mensen worden opgelegd, zoals de hondenbelasting, naar de algemene middelen van de gemeente vloeien. Zeker als daar geen specifieke inspanning van de gemeente tegenover staat. Burgers horen immers niet financieel te worden benadeeld, enkel om hun keuze voor een huisdier. We schaffen de hondenbelasting daarom af.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021