Steun ons en help Nederland vooruit

Hondenbelasting

D66 streeft naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de gemeentelijke lasten. In dat kader vindt D66 het onjuist dat de opbrengsten van gemeentelijke belastingen die slechts aan een beperkt aantal mensen worden opgelegd, zoals de hondenbelasting, naar de algemene middelen van de gemeente vloeien. Zeker als daar geen specifieke inspanning van de gemeente tegenover staat. Burgers horen immers niet financieel te worden benadeeld, enkel om hun keuze voor een huisdier. Om die reden zouden dit soort belastingen moeten worden afgeschaft.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018