Steun ons en help Nederland vooruit

Handhaving

Beginnende overlast en criminaliteit moeten in een vroeg stadium worden herkend en aangepakt. Een buurtgerichte aanpak in de wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen is daarom essentieel. Waar voorkomen niet meer kan, is handhaving noodzakelijk. D66 vindt het daarom belangrijk dat de politie voldoende agenten beschikbaar heeft om een rol te spelen in lokale handhaving. Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar ook bijvoorbeeld bij het tegengaan van huiselijk geweld. D66 wil daarom meer wijkagenten.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021