Steun ons en help Nederland vooruit

Groene Economie

D66 ziet een taak voor de gemeente om onze lokale bedrijven en industrie te helpen verduurzamen. Met gratis energiescans en soepele regelgeving kunnen we een omslag teweegbrengen die ons in staat stelt de lokale economische bedrijvigheid te versterken zonder de druk op het milieu buitensporig te vergroten. Door deelname aan de Regionale Ontwikkelings Maatschappij en goede samenwerking in de metropoolregio halen we innovatieve en groene bedrijven naar Heemskerk. Regelgeving die verduurzaming van lokale bedrijven in de weg staat, nemen we kritisch onder de loep en versoepelen we indien gewenst.

Economie is een regionale zaak. Het is daarom noodzakelijk dat door de gemeenten in de IJmond wordt samengewerkt. Daarbij moet het doel zijn samen bedrijven naar de regio te halen en daarbij geen onderlinge concurrentie te voeren. Door het samenbrengen van lokale overheden en ondernemers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een duurzame en innovatieve economie in de regio.

De lokale ondernemers kunnen een grote bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelen. D66 wil dat faciliteren en ondersteunen. We schrappen onnodige lokale regels en verordeningen die duurzame bedrijfsvoering door Heemskerkse ondernemers in de weg staan.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021