Steun ons en help Nederland vooruit

Groenbeleid

D66 wil zoveel mogelijk groen in en om het dorp. Groen in de leefomgeving voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. D66 wil een gezond Heemskerk met groen en water, natuur en biodiversiteit. Deze elementen hebben een positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en volwassenen. De gevolgen van klimaatverandering zijn niet te onderschatten, ook niet voor Heemskerk. Hittestress als gevolg van te weinig water en groen in een wijk kan grote gevolgen hebben voor kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en zieken. Het duurt vaak jaren om aanpassingen uit te voeren, zoals het realiseren van koele schoolpleinen, meer schaduw en koelte in de openbare ruimte en het plaatsen van duurzame koelinstallaties bij zorginstellingen. Groen en water is niet alleen mooi, maar ook van levensbelang. D66 wil daarom dat bij iedere herinrichting of nieuwbouwplan hier vol op wordt ingezet.

Met ons Noord-Hollands Duinreservaat hebben we een divers en groot natuurgebied op onze deurstoep. D66 vindt dat de mens te gast is in de natuur. Een weg of een pad is alles wat je nodig hebt om ten volle te genieten van de natuur. In ons streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving past hier geen bebouwing in. D66 is dan ook geen voorstander van bouwontwikkelingen aan de randen van of in ons duingebied.

Verkiezingsprogramma 2014

Laatst gewijzigd op 22 november 2018