Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke bekendmakingen

De gemeente publiceert regelmatig kennisgevingen en bekendmakingen, bijvoorbeeld om nieuwe beleidsmaatregelen aan te kondigen. D66 vindt dat dergelijke bekendmakingen zo eenvoudig mogelijk te vinden moeten zijn, door zoveel mogelijk burges. Dat zorgt ervoor dat betrokken burgers in een vroeg stadium op de hoogte zijn van maatregelen die hen aangaan, en geeft dus ook de mogelijkheid om, als dat nodig is, tijdig bezwaar aan te tekenen.

In dat kader is D66 geen voorstander van het voornemen om in de nabije toekomst gemeentelijke bekendmakingen enkel nog digitaal te publiceren. Hoewel digitale publicatie een goede aanvulling kan zijn op de gebruikelijke bekendmakingen in de huis-aan-huis-bladen, kunnen ze deze (nog) niet vervangen; gemeentelijke kennisgevingen zouden daarmee immers voor inwoners zonder internet slechts bereikbaar worden door een bezoek aan het gemeentehuis, en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Standpunt ingenomen tijdens raadsvergadering van februari 2014

Laatst gewijzigd op 22 november 2018