Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentefinanciën

D66 in de IJmond staat voor gezonde gemeentefinanciën. D66 vindt dat de gemeenten in de IJmond niet meer mogen uitgeven dan er binnenkomt. Echter, de afgelopen jaren zijn er veel taken voor de gemeente bijgekomen. Dit betekent dat wij voorzichtig moeten omspringen met de gemeentefinanciën en dat er af en toe keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die D66 niet uit de weg wil gaan. Daarbij wenst D66 te voorkomen dat er tekorten ontstaan omdat er wordt vastgehouden aan heilige huisjes en ingesleten patronen. De burgers in de IJmond hebben er recht op dat hun belastinggeld op een verantwoorde wijze wordt besteed. Om die reden is D66 voorstander van een evenwichtig en realistisch financieel beleid, wat transparant is en voor elke inwoner controleerbaar.

Meer taken betekent ook meer geld en meer verantwoordelijkheden. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten binnen de IJmond bewust gekozen voor intensieve vormen van samenwerking om deze taken op een efficiënte en verantwoorde manier uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat de begrotingen van de verschillende gemeenten binnen de IJmond met elkaar voor een belangrijk deel verweven zijn geraakt. Voorbeelden zijn het inkopen van jeugdzorg binnen het sociaal domein. De wijze waarop wij samenwerken is van levensbelang en dus iets om te koesteren.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018