Steun ons en help Nederland vooruit

Fusie

D66 ziet voor de IJmond een gezamenlijke toekomst. Niet omdat groter altijd beter is, maar omdat de uitdagingen waar de IJmond voor staat hierom vragen. Daarom moet er in de raadsperiode 2014-2018 actief gewerkt worden aan minder vrijblijvende vormen van samenwerking, tussen de gemeenteraden, colleges en ambtenaren. D66 sluit gemeentelijke herindelingen niet uit.

D66 vind dat bij IJmondiale onderwerpen altijd vanuit het IJmondiale belang gehandeld moet worden. Daarom moet er op de korte termijn gewerkt worden aan het versterken van de bestaande politieke en bestuurlijke samenwerking. De manier waarop op dit moment in de regio politiek wordt samengewerkt, is een goede en noodzakelijke eerste stap, maar brengt wel het gevaar op trage besluitvorming met zich mee. Bovendien is het hooguit een tijdelijke oplossing. Hoe meer besluitvorming plaatsvindt in regionaal verband, hoe minder grip de individuele raden daar op hebben. Dat is slecht voor het democratische gehalte van de besluitvorming, en doet niets aan de bestuurlijke drukte in de IJmond.

Daarom zet D66 Heemskerk nadrukkelijk in op een fusie met Beverwijk en Velsen. Wij zijn ervan overtuigd dat een fusie met deze gemeenten het meest effectief en het meest efficiënt is om regionale uitdagingen samen aan te gaan. Daarmee zal de politieke verantwoordelijkheid voor het openbaar bestuur in de regio weer volledig komen te liggen waar die thuishoort: bij de democratisch gekozen gemeenteraad. Wat D66 betreft is het belangrijk dat er komende jaren verder wordt toegewerkt naar samengaan van gemeenten.

Daarbij stelt D66 een aantal duidelijke voorwaarden. Zo moet bij fusie de lokale identiteit behouden blijven, en worden de voorzieningen voor alle inwoners verrijkt. De gemeente en het gemeentebestuur blijven door laagdrempelig aanspreekbaar te zijn, dicht bij de burgers staan. Dat kan door middel van bijvoorbeeld aanspreekpunten en vertegenwoordiging per wijk en dorp; D66 is voorstander van wijkgericht werken.

In de aanloop naar de fusie moeten de gemeenteraden hun controlerende taak goed blijven uitoefenen. D66 vindt het belangrijk dat ook de provincie en het Rijk bij de fusie betrokken zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de drie gemeenten op een actieve wijze betrokken worden bij het traject richting herindeling.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018