Steun ons en help Nederland vooruit

Fusie

Kansen en problemen zijn gemeentegrensoverschrijdend, net als de oplossingen. Samenwerking in de regio is noodzakelijk om de uitdagingen rond de energietransitie, toenemende zorg, economie, woningbouw en klimaat aan te gaan. Samen sta je sterker. D66 kiest bewust voor regionale samenwerking.

D66 Heemskerk is niet bang om de olifant in de kamer te benoemen: een IJmondiale fusie. Laten we daar duidelijk over zijn: een fusie is geen doel op zich. Als blijkt dat het de beste manier is om de gewenste doelen te bereiken, dan gaan we die keuze niet uit de weg.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021