Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsen

D66 kiest voor de fiets! Fietsen is gezond, duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. Wat D66 betreft geeft de gemeente de fietser ruim baan in Heemskerk en ook in de IJmond. Zowel in beleid als in de inrichting van de openbare ruimte. Veiligheid is prioriteit nummer één. Bij herinrichtingen zal gekeken worden of het fietspad verbreed moet worden om veilig fietsen te garanderen. D66 zet in op veilige oversteekplaatsen, goede verlichting ’s nachts en duidelijke bewegwijzering. Op regionaal niveau zal D66 inzetten op een toegankelijk en uitgebreid fietsnetwerk en de aanleg van snelfietsroutes. Fietsers krijgen daar een voorkeursbehandeling bij verkeerslichten: de lichten gaan vaker en langer op groen.

Ondernemers moeten vanuit de gemeente gestimuleerd worden om fietsprogramma’s te initiëren voor hun werknemers, door bijvoorbeeld een kilometervergoeding te geven als werknemers met de fiets naar hun werk komen. De gemeente moet daar wat D66 betreft niet alleen een stimulerende rol maar ook een voorbeeldrol in vervullen. Tenslotte dient Heemskerk in te spelen op te toenemende populariteit van elektrische fietsen, door oplaadpunten aan te leggen bij stallingsvoorzieningen.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018