Steun ons en help Nederland vooruit

Fiets

D66 kiest voor schoon vervoer en daarom voor de fiets! Fietsen is gezond, duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. We geven fietsers ruim baan in Heemskerk. De auto is nu nog de dominante factor in de inrichting van onze openbare ruimte en het meest gebruikte vervoersmiddel terwijl veel voorzieningen in onze regio op bescheiden afstand van elkaar te vinden zijn. Bij herinrichtingen kijken we of het fietspad verbreed kan worden en er meer veilige oversteekplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Op regionaal niveau zet D66 in op een toegankelijk en uitgebreid fietsnetwerk en de aanleg van snelfietsroutes. Fietsers krijgen op die route een voorkeursbehandeling bij verkeerslichten: de lichten gaan vaker en langer op groen. Wat D66 betreft wordt het wagenpark van de gemeente op korte termijn volledig elektrisch.

Een centrum waar je graag verblijft, betekent wat D66 betreft ook een centrum waarin je je veilig kunt verplaatsen. We zetten de veiligheid van de fietser en voetganger voorop en richten de openbare ruimte ingrijpend in. Herinrichting van parkeervlakken, bredere stoepen, meer plek voor de fiets en meer groen. We stimuleren het gebruik van de fiets, de auto blijft welkom. We onderzoeken de mogelijkheden van een ondergrondse fietsparkeergarage.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021