Steun ons en help Nederland vooruit

Energie

Alleen door in te zetten op duurzame energie en een circulaire economie, kan Heemskerk groeien maar toch haar eigen kracht en groene karakter behouden.

Of we nu kijken naar de energietransitie, de opgaven van onze warmtevoorziening, of de wens om per 2050 onafhankelijk van gas te zijn, de uitdagingen zijn enorm. We nemen onze inwoners mee in de discussie en bepalen samen hoe en in welk tempo we de vraagstukken aanpakken. Gezien de huidige technologische ontwikkelingen zien wij vooralsnog geen goede kansen om te investeren in warmtenetten in Heemskerk. In plaats daarvan zetten we in op innovatieve ontwikkelingen als warmtebatterijen en elektrische batterijen, op individueel-, buurt- en wijkniveau.

We willen dat er in Heemskerk een brede infrastructuur is voor het opladen van elektrische auto’s. Iedereen heeft het recht om de eigen auto op te laden met eigen duurzaam opgewekte elektriciteit. Niet alleen bij huis, maar ook in de openbare ruimte moeten hiervoor meer mogelijkheden komen. Een mogelijk goede oplossing hiervoor is het integreren van oplaadpunten in lantaarnpalen.

Inwoners kunnen zelf veel doen om hun huis te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het nemen van isolatiemaatregelen, het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen. Het geven van een energiebespaarbox heeft alleen effect als daar een goed advies aan vast zit. D66 wil dat de gemeente dit stimuleert en ondersteunt waar mogelijk.

We kiezen voor een wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van woningen; een woning uit de jaren ’30 vraagt nu eenmaal om andere aanpassingen dan een nieuwbouwwoning. De gemeente maakt daarom een plan samen met de inwoners hoe iedere wijk energieneutraal kan worden. De gemeente schaft welstandsregels voor aanleg van groene daken en zonnepanelen af.

We continueren de bestaande duurzaamheidslening en ondersteunen initiatieven zoals de energiebespaarbox en energiescans voor bedrijven en huishoudens. Door duidelijke informatie op de gemeentelijke website informeren we onze inwoners over lokale en landelijke acties en regelgeving.

Gemeentelijke panden en gemeenteafhankelijke gebouwen moeten zoveel mogelijk groene daken en zonnepanelen krijgen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021