Steun ons en help Nederland vooruit

Energie

Inwoners kunnen zelf veel doen om hun huis te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen als achterzetramen en spouwmuurisolatie, maar ook door het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen. D66 vindt dat de gemeente daarin een leidende rol moet pakken. Goed voorbeeld doet immers goed volgen! We kiezen voor een wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van de woningvoorraad; een woning uit de jaren ’30 vraagt nu eenmaal om andere aanpassingen dan een nieuwbouwwoning. De gemeente maakt daarom een plan waarin ze aangeeft hoe iedere wijk energieneutraal gaat worden. De gemeente schaft welstandsregels voor aanleg van groene daken en zonnepanelen af.

Gas wordt schaarser en duurder. Om de afspraken van de klimaatakkoorden te halen, stappen wij over op andere warmtebronnen. Wij richten ons op een gasloos Heemskerk in 2050. Daarom willen wij nieuwbouwwijken niet meer aansluiten op gas. De komende jaren moet ook, samen met de woningbouwcorporaties, ingezet worden om bestaande woningen klaar te maken voor alternatieven voor aardgas. In plaats van gasnetten moet er gekeken worden naar duurzame alternatieven, zoals warmtenetten die beheerd gaan worden door een overkoepelende instelling zonder winstoogmerk. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheid om aan te haken bij de provinciale warmtealliantie.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018