Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame Gemeente

De gemeente moet het goede voorbeeld geven. D66 wil dat de gemeente 100 % duurzaam gaat inkopen. Door haar inkoopkracht als stuurmiddel in te zetten, jaagt de gemeente duurzame ontwikkelingen aan. Gemeentelijke panden en gemeenteafhankelijke gebouwen moeten zoveel mogelijk groene daken en zonnepanelen krijgen en streven moet zijn dat er per 2030 minimaal 50% van het gemeentelijke vastgoed is verduurzaamd. De verduurzaming van de gebouwen mag daarbij niet ten koste gaan van het geld dat voor de activiteiten in het pand is bedoeld; denk bijvoorbeeld aan een groen dak op een schoolgebouw. Het gemeentelijke wagenpark wordt wat D66 betreft op korte termijn volledig elektrisch.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018