Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam Wonen

Inwoners kunnen zelf veel doen om hun huis te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen als achterzetramen en spouwmuurisolatie, maar ook door het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen. D66 vindt dat de gemeente daarin een leidende rol moet pakken. Goed voorbeeld doet immers goed volgen! We kiezen voor een wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van de woningvoorraad; een woning uit de jaren ’30 vraagt nu eenmaal om andere aanpassingen dan een nieuwbouwwoning. De gemeente maakt daarom een plan waarin ze aangeeft hoe iedere wijk energieneutraal gaat worden. De gemeente schaft welstandsregels voor aanleg van groene daken en zonnepanelen af.

In 2018 wordt op initiatief van D66 een pilot gestart met ‘groene leges’. Dit houdt in dat er bij verduurzaming van huizen in particulier eigendom een korting op de leges verkregen kan worden. Ook bij organisatie van evenementen kan hierop aanspraak gemaakt worden. Bij goede resultaten zal D66 inzetten op voortzetting van dit initiatief, ook met betrekking tot bestaand beleid.

Gas wordt schaarser en duurder. Om de afspraken van de klimaatakkoorden te halen, stappen wij over op andere warmtebronnen. Wij richten ons op een gasloos Heemskerk in 2050. Daarom willen wij nieuwbouwwijken niet meer aansluiten op gas. De komende jaren moet ook, samen met de woningbouwcorporaties, ingezet worden om bestaande woningen klaar te maken voor alternatieven voor aardgas. In plaats van gasnetten moet er gekeken worden naar duurzame alternatieven, zoals warmtenetten die beheerd gaan worden door een overkoepelende instelling zonder winstoogmerk. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheid om aan te haken bij de provinciale warmtealliantie.

D66 wil dat de gemeente een contactpunt opzet in het gemeentehuis waar burgers op afspraak terecht kunnen voor maatwerkadvies voor het verduurzamen van hun woning. Voor veel bewoners en VvE’s is het tijdrovend om uit te zoeken wat de beste manieren zijn om hun huis te verduurzamen. Op deze manier kan concreet advies en begeleiding gevraagd worden om die keus te maken. Ook wil D66 dat er een pilot gestart wordt met wijkambassadeurs, die wijkgenoten helpen met verduurzaming. Deze wijkambassadeurs kunnen gekoppeld worden aan afvalcoaches die per wijk informatie en hulp zullen bieden voor betere afvalscheiding.

D66 ziet goede initiatieven in Nederland ontstaan om woningbezitters te helpen hun huis duurzamer te maken. In Deventer heeft de gemeente bijvoorbeeld een model ontwikkeld waarin huiseigenaren via een zogeheten ‘woningabonnement’ hun huis verduurzamen. Het woningabonnement is een concept waarin energiebesparende en -opwekkende maatregelen bekostigd worden uit de besparingen op de maandelijkse energierekening van de deelnemer met een eigen woning. Wij willen dat de gemeente Heemskerk een soortgelijk woningabonnement opstart, bij voorkeur in samenwerking met de andere IJmond gemeenten.

Bij nieuwbouwplannen zet D66 in op duurzaam bouwen volgens circulaire principes, door het slim (her)gebruiken van grondstoffen. Gebouwen en woningen worden energieneutraal opgeleverd.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018