Steun ons en help Nederland vooruit

Digitaal

De wereld digitaliseert. De gemeente Heemskerk moet daarin meegaan en de toegankelijkheid voor onze inwoners optimaliseren. IT-voorzieningen zijn geen doel maar een hulpmiddel en mogen nooit in de weg staan van een goede dienstverlening of mensen daarvan uitsluiten. Informatie moet eenvoudig te vinden zijn, of dit nu de Algemene Plaatselijke Verordening is of de stukken van de gemeenteraad. Een goed werkende gemeentelijke website ondersteunt die informatievraag en voorziet in goede digitale aanvraagmogelijkheden van bijvoorbeeld vergunningen en reisdocumenten. We zien nu dat er meerdere platformen in gebruik zijn door de gemeente, dat is niet wat we willen. We zorgen voor een goed functionerende gemeentelijke website die aan alle normen voldoet en voor iedereen toegankelijk is.

De gemeente verwerkt meer en meer digitale gegevens van onze inwoners en beheert daarmee grote hoeveelheden informatie. Het beheer van deze gegevens moet voldoen aan de privacywetgeving. Een goede beveiliging voorkomt dat vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen of in handen komen van een hacker. Bij het verwerken van gegevens wordt ervoor gewaakt dat beleidsregels ontleend worden aan ‘zelflerende software’. Alle software moet door beleidsmakers begrepen worden om te voorkomen dat de techniek aan de haal gaat met bijvoorbeeld etnisch profileren. Privacyrisico’s moeten volgens beproefde methoden onderzocht worden om eventuele zwakheden aan het licht te brengen. D66 zet in op maximale veiligheid van de persoonsgegevens van onze inwoners.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021