Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

Cultuur verbindt, inspireert en ontspant. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om in aanraking te komen met kunst en cultuur. D66 wil ook aandacht voor kunst en cultuur in de publieke ruimte, zodat het voor iedereen mogelijk is hiermee kennis te maken. Ook scholen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

De culturele instellingen moeten uitnodigend en enthousiasmerend zijn. In de afgelopen periode hebben we in Heemskerk gezien dat, ook in financieel moeilijke tijden, juist dat enthousiasme een nieuwe impuls kan geven aan culturele instellingen. Het nieuwe Cultuur Centrum Heemskerk is daar een mooi voorbeeld van. Wat D66 betreft kan deze instelling uitgroeien tot een spil in het culturele web, zowel in Heemskerk als in de IJmond.

Kunst en cultuur bepalen mede het gezicht van een gemeente. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met de IJmond.

De IJmond heeft zo’n 150.000 inwoners. Volgens D66 groot genoeg voor een prima culturele infrastructuur. Maar dan is echte samenwerking tussen de IJmondgemeenten wel nodig. D66 pleit voor één IJmondiale cultuurnota, één (transparant) subsidiebeleid en één gezamenlijke culturele infrastructuur in de IJmond. Cultuur houdt immers niet op bij de gemeentegrenzen.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018