Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

Cultuur en de culturele voorzieningen zijn van wezenlijk belang om een gemeente aantrekkelijk, prettig en leefbaar te houden voor de inwoners. In de afgelopen periode hebben we gezien dat, ook in financieel moeilijke tijden, de culturele sector in Heemskerk enthousiast blijft en de verbinding zoekt. Ook hebben we gezien dat structurele onzekerheid geen goede voedingsbodem is voor nieuwe activiteiten en groei.

D66 wil een boeiend en bloeiend cultureel leven in Heemskerk en de IJmond. Samenwerking op cultureel gebied is van groot belang, zowel binnen Heemskerk als in de regio. Beverwijk en Heemskerk hebben elkaar veel te bieden op cultureel gebied. Samenwerking is voor D66 dan ook logisch. Kijk wat elkaar kan versterken en maak een gezamenlijk aanbod voor onze inwoners.

Cultuureducatie maar bijvoorbeeld ook het museum Kennemerland en het Kennemer Theater zijn immers voorzieningen waar de 80.000 inwoners van Beverwijk en Heemskerk allemaal van kunnen en mogen genieten. Voor D66 is het duidelijk dat het belang van deze samenwerking voorop moet staan, het gaat immers om voorzieningen van en voor onze inwoners.

Naast een groot cultureel aanbod, heeft Heemskerk een rijke geschiedenis waar we trots op mogen zijn. Ons erfgoed, waaronder kastelen, zichtbaar en onzichtbaar verdienen de aandacht. De Historische Kring Heemskerk heeft een belangrijke rol binnen onze gemeente bij het levend houden van onze geschiedenis. D66 vindt het werk dat deze vrijwilligers doen van groot belang. De komende vier jaar wil D66 dat meer Heemskerkers de geschiedenis kunnen beleven.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021