Steun ons en help Nederland vooruit

Criminaliteit

D66 wil een Heemskerk van, voor en door iedereen. Een Heemskerk waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt. Wij kiezen ervoor te investeren voordat het misgaat. Daarnaast willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. Bij het nemen van nieuwe maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van burgers.

Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet is voor D66 het uitgangspunt. De politie moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in de wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium signalen van beginnende overlast en criminaliteit herkend en aangepakt.

Waar voorkomen niet meer kan, is handhaven noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat de politie voldoende agenten beschikbaar heeft om een rol te spelen in lokale handhaving. Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar ook bijvoorbeeld bij het tegengaan van huiselijk geweld. D66 wil daarom meer wijkagenten.

Illegale hennepteelt leidt, ook zonder de aanwezigheid van coffeeshops, tot overlast en verloedering van buurten en kan direct brandgevaar opleveren voor omliggende woningen. In 2014 heeft Heemskerk zich op initiatief van D66 aangesloten bij het manifest ‘Joint Regulation’, waarin wordt gepleit voor legale maar wel gereguleerd wietteelt. Landelijke invoering van gereguleerde wietteelt is wat D66 betreft ook lokaal de oplossing om problemen met betrekking tot de veiligheid van de wijken, de gezondheid van de gebruikers en de aanpak van drugscriminaliteit effectief te laten zijn.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018