Steun ons en help Nederland vooruit

Centrum

Er moet een duidelijke visie komen op hoe we ons centrum over 10 jaar zien. D66 vindt dat we moeten investeren in de verblijfswaarde van ons centrum. Door een goede dialoog met de ondernemers te onderhouden signaleren we vroegtijdig problemen en verplaatsen we detailhandel bij vrijgekomen winkelruimte van de buitenranden naar het midden. Op de vrijgekomen ruimte zetten we in op woningbouw, met name voor starters en senioren.

Een centrum waar je graag verblijft, betekent wat D66 betreft ook een centrum waarin je je veilig kunt verplaatsen. We zetten de veiligheid van de fietser en voetganger voorop en richten de openbare ruimte ingrijpend in. Herinrichting van parkeervlakken, bredere stoepen, meer plek voor de fiets en meer groen. We stimuleren het gebruik van de fiets, de auto blijft welkom. We onderzoeken de mogelijkheden van een ondergrondse fietsparkeergarage. Dit alles doen we in goede dialoog met de ondernemers en bewoners in het centrum. Deze ingrepen zijn een kostbare investering maar die wil D66 graag doen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021