Steun ons en help Nederland vooruit

Brede School

Onderwijs is méér dan alleen goede scholing. In het basisonderwijs wil D66 daarom het concept van de Brede School verder uitbouwen. Door de samenwerking tussen scholen sportverenigingen, muziekscholen en culturele instellingen te stimuleren, draagt de gemeente bij aan een bredere ontwikkeling van kinderen.

Verkiezingsprogramma 2014

Laatst gewijzigd op 22 november 2018