Steun ons en help Nederland vooruit

Beschut Werk

Door de invoering van de decentralisaties heeft de gemeente sinds 2015 een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om beschermde werkplaatsen. Het streven is nog steeds om zoveel mogelijk mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. De gemeente Heemskerk moet hier, samen met de andere gemeenten in de region, aan bijdragen. Dat kan in sommige gevallen als werkgever. Maar vaak ook als opdrachtgever, door hiermee rekening te houden bij aanbestedingen. Verder moeten er voldoende middelen beschikbaar blijven voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. D66 wil nog meer bevorderen dat de IJmond-gemeenten werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Bureaucratie mag daarbij niet belemmerend werken. Wel blijft het streven voor D66 om mensen indien mogelijk naar een reguliere baan te helpen.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018