Steun ons en help Nederland vooruit

Belastingen

We streven naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de gemeentelijke lasten. In dat kader vindt D66 het onjuist dat de opbrengsten van gemeentelijke belastingen, die slechts aan een beperkt aantal mensen worden opgelegd, zoals de hondenbelasting, naar de algemene middelen van de gemeente vloeien. Zeker als daar geen specifieke inspanning van de gemeente tegenover staat. Burgers horen immers niet financieel te worden benadeeld, enkel om hun keuze voor een huisdier. We schaffen de hondenbelasting daarom af.

We springen op een zorgvuldige wijze om met het belastinggeld. Het gaat immers om geld van ons allemaal. Tekorten binnen de gemeentebegroting worden niet simpelweg opgelost met een belastingverhoging, maar worden in eerste beginsel opgelost binnen de begroting. Bij elke afweging hebben we duidelijk voor ogen wat de structurele gevolgen zijn van een beslissing. Weegt het sluiten van een buurthuis op tegen een ozb verhoging van een paar euro? Geld moet beleid volgen en niet andersom.

We zien dat de afvalstoffenheffing door tegenvallende scheidingsresultaten en de invoering van de verbrandingsbelasting door het Rijk, fors is toegenomen. D66 zet in op een positieve beloning. Goed scheiden moet lonen en dus optimaliseren we de komende jaren de infrastructuur om dat te faciliteren. Dit geldt ook voor de rioolheffing. We voeren een gedifferentieerd riooltarief in. Inwoners die regenwater afwateren op eigen terrein gaan minder betalen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021