Steun ons en help Nederland vooruit

Belastingen

D66 streeft naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de gemeentelijke lasten. In dat kader vindt D66 het onjuist dat de opbrengsten van gemeentelijke belastingen die slechts aan een beperkt aantal mensen worden opgelegd, zoals de hondenbelasting, naar de algemene middelen van de gemeente vloeien. Zeker als daar geen specifieke inspanning van de gemeente tegenover staat. Burgers horen immers niet financieel te worden benadeeld, enkel om hun keuze voor een huisdier. Om die reden zouden dit soort belastingen moeten worden afgeschaft.

D66 springt op een zorgvuldige wijze om met het belastinggeld van de inwoners van de IJmond. Tekorten binnen de gemeentebegroting kunnen niet simpelweg worden opgelost met belastingverhoging. D66 hanteert hierbij de volgende norm: als er tekorten ontstaan moeten die tekorten binnen de begroting worden opgelost. Dus er mag niet onmiddellijk naar het middel van belastingverhoging, bijvoorbeeld de OZB, worden gegrepen. De komende jaren willen wij strijden voor zo laag mogelijke lasten voor de inwoners van de IJmond.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018