Steun ons en help Nederland vooruit

Bedrijfsleven

Economie is een regionale zaak. D66 vindt het daarom noodzakelijk dat door de gemeenten in de IJmond wordt samengewerkt. Daarbij moet het doel zijn om samen bedrijven naar de regio te halen en daarbij geen onderlinge concurrentie te voeren.

D66 wil investeren in technisch innovatieve bedrijven in de IJmond. Wij hebben als regio een sterke positie als het gaat om vestiging van bedrijven in de maakindustrie. Maar D66 wil ook meer middelen beschikbaar stellen voor initiatieven op het gebied van techniek, innovatie en toegepast technisch vakonderwijs in de regio. Techport is daarvan een goed voorbeeld.

D66 wil een duurzame economie in de IJmond. Voor werkgelegenheid heb je bedrijven nodig. In Heemskerk hebben wij gezonde MKB-bedrijven. D66 wil zorgen dat deze bedrijven kunnen groeien en bloeien. D66 is een voorstander van een aantrekkelijk vestigingsbeleid met volop kansen voor samenwerking en weinig lasten. Ruimte bieden voor ondernemers en overbodige regelgeving beperken. Dit moeten de uitgangspunten zijn voor een duurzaam economisch beleid.

D66 is altijd een voorstander geweest van het vrijgeven van de winkeltijden. Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen wanneer zij hun winkel openstellen en of zij dit ook op zon- en feestdagen willen doen. D66 heeft altijd gepleit voor het faciliteren van een goede samenwerking tussen de winkeliers in ons centrum. Een goede samenwerking bevordert niet alleen ondernemerschap, maar zorgt er ook voor dat ons centrum levendig blijft en haar aantrekkingskracht behoudt voor onze inwoners en bezoekers van buiten.
D66 pleit voor verdere revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Waar mogelijk moeten bestemmingsplannen zo flexibel en ruim mogelijk worden vastgesteld.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 22 november 2018