Steun ons en help Nederland vooruit

Auto

De auto is nu nog de dominante factor in de inrichting van onze openbare ruimte en het meest gebruikte vervoersmiddel terwijl veel voorzieningen in onze regio op bescheiden afstand van elkaar te vinden zijn.

We zien dat de openbare ruimte voor een groot deel geclaimd wordt door de auto. Gezien de ontwikkelingen van bijvoorbeeld deelgebruik en meer thuiswerken is dit niet toekomstbestendig. Bij herinrichting van de openbare ruimte zetten we de auto niet langer op de eerste plaats. Parkeernormen worden per deelgebied herzien en indien mogelijk wordt die ruimte omgezet. Een te ruime parkeernorm zet ook aan tot autobezit. Deze kip-ei situatie moet doorbroken worden.

We willen dat er in Heemskerk een brede infrastructuur is voor het opladen van elektrische auto’s. Iedereen heeft het recht om de eigen auto op te laden met eigen duurzaam opgewekte elektriciteit. Niet alleen bij huis, maar ook in de openbare ruimte moeten hiervoor meer mogelijkheden komen. Een mogelijk goede oplossing hiervoor is het integreren van oplaadpunten in lantaarnpalen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Laatst gewijzigd op 31 december 2021